American Contractor

American Contractor 8.40

American Contractor е универсален проектиране и строителство
Оценка
2.0  (2 гласа)
Вашият глас
Последна версия:
8.40.1389 (За да гледате всички на)
Разработчик:
Maxwell Systems, Inc.
Системи Maxwell™ American Contractor™ е универсален проектиране и изграждане на работата на цената на отчитане на софтуерно решение, което помага на строителния бизнес, ефективно и печелившо управление на предложения, проекти, финанси, работна ръка, оборудване, услуги, възлагане на обществени поръчки/запаси. С помощта на това решение, парцели, оборудвани за постигане на оперативна ефективност, намаляване на разходите и увеличаване на печалбата.
Информацията е актуализирана на: